Komputery, informacje - Konto

Konto

Rachunek bankowy lub konto bankowe jest to zapis stanu należności pomiędzy dwoma podmiotami umowy rachunku bankowego, z których jeden jest bankiem, drugi posiadaczem rachunku. Rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych. Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami.

Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe. W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. W określonych sytuacjach księgowania na rachunku mogą być dokonywane także z inicjatywy banku np. pobieranie opłat. Bez dyspozycji klienta dokonywane są też zajęcia z tytułów wykonawczych.

Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji. O przebiegu księgowań klient informowany jest za pomocą wyciągu z rachunku bankowego.

Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej.

Prawo bankowe określa rodzaje rachunków:

  • Rachunek bieżący - służy do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań; podmioty gospodarcze mają obowiązek posiadania takiego rachunku; dla osób fizycznych, z wyłączeniem operacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzone są rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
  • Rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący lub do dokonywania operacji w ściśle określonym celu.
  • Rachunek lokaty terminowej - służy do przechowywania nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem, zachęca do tego wyższe oprocentowanie w stosunku do rachunków bieżących.
  • Rachunek oszczędnościowy - prowadzony zazwyczaj na rzecz osób fizycznych, dowodem zawarcia umowy takiego rachunku jest książeczka oszczędnościowa lub inny dokument imienny, nie wolno używać go do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.
  • Rachunek walutowy - umożliwia prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej. Na rachunku walutowym przedsiębiorstwa mogą gromadzić waluty wymienialne przekazane z zagranicy bądź pochodzące z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego możliwy jest transfer walut wymienialnych, a także z tytułów określonych w indywidualnych zezwoleniach dewizowych.

Można też wyróżnić inne rodzaje rachunków:

  • Rachunek wspólny - przeznaczony dla więcej niż jednej osoby fizycznej np. małżonków, które korzystają z niego łącznie lub oddzielnie.
  • Rachunek maklerski - prowadzony przez biuro maklerskie, służący zakupowi i sprzedaży papierów wartościowych, w sensie prawnym nie spełnia kryteriów rachunku bankowego, gdyż umożliwia także deponowanie papierów wartościowych, które nie są gotówką.
  • Rachunek kredytowy - służy do obsługi zaciąganych kredytów, w sensie prawnym nie jest rachunkiem bankowym, ponieważ przy zaciągnięciu kredytu pojawia się na nim saldo ujemne, które zmniejsza się przy każdorazowo spłaconej racie kredytowej.
  • Rachunek NOSTRO - rachunek banku krajowego w banku zagranicznym.
  • Rachunek LORO - rachunek banku zagranicznego w banku krajowym; dwa ostatnie służą do rozliczeń między bankami.

Numeracja rachunków bankowych

Każdy rachunek bankowy posiada swój indywidualny numer, umożliwiający dokonywanie transakcji. Sposób numeracji rachunków bankowych określa w drodze zarządzenia Prezes Narodowego Banku Polskiego. Obecnie do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach stosuje się tzw. NRB, czyli 26-znakowy Numer Rachunku Bankowego lub IBAN (ang. International Bank Account Number), tj. 28-znakowy Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.

 

Linki do stron:

http://konto.info-pl.biz Oferta mBanku - mSTART ... konto mBANK, darmowe eKONTO bez opłat
http://wnioski.systempartnerski.pl Kredyty, konta, lokaty, karty - zamów przez internet!
http://konto.pl-24.com Bezpłatne konto bankowe, bez opłat za otwarcie i prowadzenie
http://konto.biz-24.net Darmowe konto bankowe - bezpłatny rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowy, bez opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku.
http://pl-24.biz Finanse, Konta, Informacje

http://konto.info-pl.net

Konto bankowe bez opłat za otwarcie i prowadzenie - eKONTO
   

 
Słownik:

Drift Correction Circuit :

Specjalny układ Drift Correction Circuit został zastosowany w panelach LCD firmy EIZO, zadaniem jest korekcja zasilania wyłączonego monitora.

Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu rozgrzania panelu aż o 75%.

Stabilny poziom jasności uzyskiwany jest po 10 minutach, podczas gdy inne panele LCD wymagają aż 40 minut.

 

LEDION :

System LEDION to system diod montowany na płytach głównych firmy EPoX, którego zadaniem jest informowanie o stanie procesora, karty graficznej i pamięci.

 

SSE2 :

Intel SSE2 to unowocześnienie rozszerzeń MMX i SSE, łącznie 144 instrukcje multimedialne usprawniające przetwarzanie liczb stało- i zmiennoprzecinkowych.

 

Reklama:

Informacje

"Informacje"


Wiadomości z kraju, ze świata, sport, biznes i gospodarka, news, pogoda, informacje, biznes


info-pl.net
Firma

"Firma"


Firma, rynek, gospodarka, finanse, wskaźniki, stawki, kursy, prawo, biznes, giełda


info-pl.biz
Forex

"Forex"


Forex, giełda, gospodarka, stawki, kursy, prawo, biznes, finanse, wskaźniki rynkowe


pl-24.net
Ezoteryzm

"Rozrywka"


Astrologia, magia, chiromancja, klejnoty, ezoteryzm, kultura, nauka, wiedza


ezoteryzm.com
 

Katalogi PL:

    mapastron.pl

    mapafirm.biz

Czat:

#elektroda
#linux
#filozofia
#towarzyski
#main

 Quick czat:

System:

System:Linux n
PHP:5.6.34
MySQL:10.1.30-MariaDB
Czas:10:38
CACHE:Włączono
GZIP:Włączono

Yourinfo:

CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


IP: 54.158.194.80


Your host:

ec2-54-158-194-80.compute-1.amazonaws.com


         No proxy found

    ^ top
 
 


Odwiedzin dzisiaj:

696

Odw. wczoraj:

1354

Odw. wszystkich:

1822648Jest 8 użytkowników online

 
Page loading: 0.1842 s.